W H A T S A P P - G R O E P E :

Stoffies moenie uitgesluit word nie!!
Kry al jou inligting by jou graadvoog.
Jou graadvoog het 'n WhatsApp-groep gestig.
Leerders kliek asb op die graadvoog se foto vir die skakel om by die groep aan te sluit.