Die Hoërskool Stoffberg kry sy beslag op Dinsdag, 15 Oktober 1946, toe ons as Stoffberg Junior Hoërskool van die Laerskool Kommando afgestig het met ‘n leerdertal van 195.In Januarie 1947 is Mnr. G D S van Heerden, as hoof aangestel in die plek van Mnr. J H Meyer.

 

Op 31 Januarie 1947 is die nuwe skoolgebou deur die administrateur van Transvaal, Genl J J Pienaar, ingewy. As gevolg van ‘n tekort aan klaskamers, is die standerd 6-leerders en hulle onderwysers van onderskeidelik die laerskole President Brand, Brakpan-Oos, Rand Collieries en Withok in 1947 by Stoffberg Junior Hoërskool opgeneem en sodoende groei die leerdertal tot 401.

In 1950 skryf die eerste matrieks hul eindeksamen by dié skool, maar in Januarie 1951 word eers volwaardige Hoërskoolstatus aan Stoffberg toegeken. Intussen groei die leerdergetalle so dat 130 standerd 6-leerders na die Laerskool Rand Collieries gestuur moes word. Dit lei tot afstigting in 1952 en die standerd 6, 7 en 8-dogters is weggeneem na die nuwe meisieskool. Die 537 seuns en 25 standerd 9-dogters het agtergebly.Die waarnemende hoof in 1953, Mnr. G W Mollett, word in 1954 aangestel as die hoof van die Hoër Seunskool Stoffberg, ‘n pos wat hy tot 1961 beklee het.

Van 1962 tot 1972 was Mnr Botha die hoof van Hoër Seunskool Stoffberg en hy is opgevolg deur Mnr Rheeder.In 1975, met 459 leerders, is besluit om die Hoër Seunskool Stoffberg en die Brakpanse Hoër Handelskool te verenig. ‘n Jaar verloop egter voordat dit ‘n werklikheid word. Intussen neem Mnr. E C van Sittert in 1975 waar as hoof.

 

Amalgamasie vind in 1976 plaas met Mnr G. Myburgh as waarnemende hoof en ‘n leerdertal van 871. Mnr C P Wright neem in 1977 die leisels as hoof oor. Vanaf 1981 beklee Mnr. P J Aucamp die hoofpos tot in April 1994. Ons huidige hoof is Mnr. J N Boshoff.

Op akademiese gebied het die skool van “KRAG TOT KRAG” gegaan. Sterk klem word ook op alle moontlike kulturele gebiede gelê. Op sportgebied spog die skool reeds as die trotse wenners van die gesogte Direkteurstrofee vir Rugby (1977), Korfbal (1982) en Jukskei (1980, 1981 en 1982).