Hoërskool Stoffberg is 'n skool met :


'n Christelike en Afrikaanse karakter

  • Opvoeding en onderrig vind plaas volgens Christelike normes en waardes soos in die Bybel vervat, met inagneming van ander se geloofsoortuigings.
  • Onderrig geskied in Afrikaans.

 

'n Gesonde klimaat

  • Deur die handhawing van dissipline skep ons 'n omgewig waarbinne elke leerder volgens sy/haar potensiaal maksimaal ontwikkel.

 

'n Toekomsgerigte benadering

  • Hoërskool Stoffberg vorm gebalanseerde en gelukkige volwasse jongmense wat 'n positiewe bydrae tot Suid-Afrika kan lewer.
  • Hoërskool Stoffberg handhaaf te alle tye 'n gesonde vennootskap met sy ouers, leerders en gemeenskap. Ons leef te alle tye ons leuse VAN KRAG TOT KRAG uit.