Stoffberg banner

Stoffberg is ‘n Hoërskool
Daar leer ons dink en werk en speel
Daar kry ons elkeen ruim sy deel
van kennis om sy plig te doen.
Ons strewe na die ideaal
om net die hoogste sport te haal.

Koor:

Ek sal my skool onthou
Steeds aan sy grootheid bou
Ek sal sy roem besing
En aan hom hulde bring