Tennis is ‘n sport waar elke speler hom- of haarself as individu kan onderskei van ander spelers. Dit is dus ‘n baie mededingende spel aangesien elke speler probeer om die Top Een-speler van die skool te wees. Ten spyte daarvan ding die topspeler van die skool saam die ander drie lede van die span mee om die wenner in die liga te wees.

Stoffberg het ‘n seun-en meisiespan wat in verskillende ligas speel.Vyf wedstryde word deur elke span gespeel wat dan gevolg word deur die uitspeel rondtes en die finaal.‘n Wedstryd bestaan uit twee verskillende spanne wat in diesefde liga teen mekaar meeding. Elke speler speel ‘n enkelspel en twee dubbelspelle in die wedstryd.Elke tennisspeler in die skool, seun of meisie, staan mekaar by en ondersteun mekaar as dit so sou gebeur dat hulle d.m.v. die loting by dieselfde bane speel. Sou dit gebeur dat Stoffberg die gasheerskool van die wedstryd is, maak ons gebruik van die goedversorgde tennisbane in Dalview, wat naby die skool geleë is en waar die spelers ook oefen.

Die afgelope paar jaar het die spanne sterk navore getree en het met hul kragspel respek afgedwing. Groot hoogtes is al deur hulle bereik en hulle het al hulle stempel afgedruk in ‘n finaal. Hierdie sukses kan toegeskryf word aan die toegewydheid van al die spelers. Die gees onder die spelers is ongelooflik. Hulle is nie net spanmaats nie, maar vorm eerder ‘n hegte familie.

Kom en word gerus deel van die trotse tennis familie van Hoërskool Stoffberg.